Gdzie w Poznaniu można znaleźć kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach spadkowych?

Gdzie w Poznaniu można znaleźć kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach spadkowych?

Czas czytania:1 Minut, 45 Sekund

Wiele osób doświadcza problemów z podziałem spadku, gdy spadkodawca nie spisał swojej woli co do podziału majątku za życia. W takich sytuacjach prawo przewiduje dziedziczenie ustawowe, co często wiąże się z walką o schedę. W takiej sytuacji najlepiej udać się do prawnika specjalizującego się w sprawach spadkowych. Gdzie go szukać? Dowiedz się z tekstu zamieszczonego poniżej!

Co ułatwi rozdysponowanie majątku po śmierci spadkodawcy?

Najprostszym sposobem na zagwarantowanie sobie, że zgromadzony majątek trafi w ręce osób, którym spadkodawca chciałby go przekazać, jest sporządzenie testamentu. Aby dokument ten był ważny i trudny do zakwestionowania, najlepiej spisać go w obecności prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym. Wystarczy znaleźć kancelarię prawną w Poznaniu mającą tę dziedzinę prawa wśród swoich specjalności i spisać przy nim ostatnią wolę. Testament, który został sporządzony prawidłowo, blokuje dziedziczenie ustawowe i pozwala za życia wybrać spadkobierców. Możliwe jest też samodzielne sporządzenie testamentu i skorzystanie z usług prawnika praktykującego prawo spadkowe, aby przejrzał dokument i sprawdził, czy nie zawiera on błędów.

Jak sporządzić testament, aby był ważny?

Ostatnia wola spisana w obecności prawnika może mieć dwie formy:

  • odręczną, sporządzoną w całości pismem ręcznym, podpisaną i opatrzoną datą. Zachowuje ona ważność tylko wtedy, gdy majątek dzielony jest procentowo,
  • notarialną, jeśli spadkodawca chce przekazać określone dobra konkretnym osobom.

Obie formy są ważne do momentu, dopóki spadkodawca nie zdecyduje się ich zmienić.

Co się dzieje, jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu?

W takich przypadkach, jak i w sytuacji, gdy testament okazał się nieważny albo wszyscy powołani do dziedziczenia odrzucą spadek, zastosowanie znajduje dziedziczenie ustawowe, a rozdysponowanie majątkiem pozostaje w gestii sądu. Wówczas rozsądnie jest skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, której adwokaci nie tylko pomogą ustalić krąg spadkobierców, ale zajmą się między innymi sprawami o:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • zachowek,
  • dział spadku,
  • odrzucenie spadku,
  • uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku.

Czy można dokonać podziału spadku przed notariuszem?

Takie rozwiązanie kwestii spadkowych jest możliwe wówczas, gdy wszystkie osoby uprawnione zgadzają się na określone warunki. Wystarczy spisać dokument w formie aktu notarialnego, a wszyscy spadkobiercy muszą go podpisać. Jeśli wiesz, że w Twoim przypadku nie będzie zgody, skorzystaj z usług kancelarii prawnej w Poznaniu!

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %