zarzad

Prezes Zarządu – Marek Kamaszyło
Wiceprezes -Tomasz Żytkiewicz
Skarbnik – Daniel Sawczak