Oleśnickie Stowarzyszenie Miłośników Techniki Olsensium wystąpiło na początku kwietnia z pismem na wykonanie remontu żurawi wodnych do wodowania parowozów które znajdują się w obrębie stacji kolejowej PKP Oleśnica – Pismo skierowane pierwsze do PKP PLK 02.05 2012 oddz. w Wrocławiu ,w otrzymanej odpowiedzi -informacja od PLK – że właścicielem żurawi jest PKP Nieruchomości oddz. we Wrocławiu ,pismo na zgodę wysłane PKP Nieruchomości we Wrocławiu wysłane właściciela PKP Nieruchomości oddz. we Wrocławiu ,ze względu na braki w naszym piśmie opinii konserwatora zabytków -PKP Nieruchomości informuje nas że nie może wydać pozwolenia na remont.

Po rozmowach z Panem Danielem Gibskim z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (Bardzo serdeczne podziękowania dla Pana Daniela ) robimy potrzebną dokumentacje -otrzymujemy zgodę od Konserwatora Zabytków Ponownie pismo do PKP Nieruchomości (w załącznikach mamy zgody i opis prac oraz wyceny) w dniu 1.08.2012 przychodzi odpowiedz na nasze pismo -otrzymaliśmy oficjalna zgodę na wykonanie prac.

To jest stan na dzisiejszy dlatego ze żurawie wodne są umieszczone na czynnych odcinkach kolejowych więc musimy uzyskać pozwolenia na prace w międzytorzu ,szkolenia BHP itp.
Oczywiście o dalszych działaniach będziemy informować. Wszystkie zgody i nasze pisma są do wglądu jeżeli by kogoś interesowało jak przebiega cała procedura pozyskania pozwoleń są u nas w stowarzyszeniu .

W woli ścisłości wszystkie pozwolenia mapy koszty związane z dokumentacja jak i z remontem pokrywamy ze składek członków stowarzyszenia.


Załączniki : Wieze zeszyt nr 1   Wieze zeszyt nr 2   Wieze zeszyt nr 3   Wieze zeszyt nr 4